Образовни профили

Преглед постојећих смерова

Путем успеха...

ЕТШ Смедерево нуди скуп смерова трогодишњег и четворогодишњег образовања (трећег и четвртог степена стручне спреме). Предмети по годинама излистани су за сваки смер:

Сваки програм наставе подржан је савременом опремом у учионицама и бироима, као и програмима праксе у Смедереву, али и у иностранству. 

Упутство

Кликом на лого одабраног смера могуће је приступити истоименом стандарду квалификације у облику пдф фајла. Да бисте видели план и програм потребно је кликунути на “План и програм” који се налази испод посматраног смера, док за информације које се тичу појединачних предмета кликните на број часова који се налази у табели.

Програм наставе и учења општеобразовних предмета за све разреде можете преузети овде.

Комерцијалиста

Комерцијалиста обавља опште администратицне и канцеларијске послове. Набавља робу од произвођача и продаје је индустријским и трговинским предузећима. Његов рад подразумева теренску службу или рад у канцеларији. Раде у трговини на велико и мало, и равноправни су учесници спољне трговине.

План и програм
Предмет/разред
I
II
III
IV
Предмет/разред
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Пословна информатика
Страни језик
Обука у виртуелном предузећу
Социологија са правима грађана
Трговинско пословање
Историја
Међународна шпедиција
Физичко васпитање
Статистика
Математика
Маркетинг у трговини
Рачунарство и информатика
Финансије
Биологија
Предузетништво
Хемија
Грађанско/Верска
1
1
1
1
Други страни језик
Изборни предмет
2
2
Принципи економије
Право
Канцеларијско пословање
Рачуноводство у трговини
Организација набавке и продаје

Програм изборних предмета:

Изборни предмет
I
II
III
IV
Комерцијално познавање робе
Вештине комуникације
Пословна економија
Екологија и заштита животне средине
Музичка култура
Историја (одабране теме)
Логика са етиком
Изабрана поглавља математике
Пословни енглески
Електронско пословање
Менаџмент
Матурски испит

Финансијско-рачуноводствени техничар

Финансијско-рачуноводствени техничари управљају финансијама и доносе одлуке, састављају финансијске извештаје, воде евиденцију о кретању новчаних средсатава, анализирају и контролишу финансијско пословање предузећа. Подручја запошљавања могу да буду: финансијске службе, банке, трговинска предузећа, службе општина итд...

Економски техничар

Економски техничар је особа од поверења у свакој фирми, која најчешће ради у областима као што су књиговодство, финансије, испитивање тржишта и маркетинг, комерцијални послови и друге економске делатности. Посао економског техничара обавља се у канцеларији и везан је за рад на рачунару. Може да ради у банкама, осигурању, инвестиционим фондовима, владиним организацијама, ревизорским кућама и слично.

Tрговац

Трговац је оспособљен за припрему и организацију процеса рада у продавници, набавку робе, складиштење и чување робе, продају робе, одржавање презентације новог производа. Подручја запошљавања могу да буду домаћи

План и програм
Предмет/разред
I
II
III
Предмет/разред
I
II
III
Српски језик и књижевност
Основи пословања у трговини
Страни језик
Маркетинг у трговини
Физичко васпитање
Комерцијално познавање робе
Математика
Набавка и физичка дистрибуција
Предузетништво
Психологија потрошача
Грађанско/Верска
Географија
Практична настава
Социологија са правима грађана
Изборни предмети
1
Техника продаје и услуге купцима
Познавање робе
Изборни предмет
I
II
III
Пословна информатика
Пословни страни језик
Страни језик I
Ликовна култура
Музичка култура
Историја (одабране теме)

Туристички техничар

Туристички техничар може да ради у туристичкој агенцији, где ће бити задужен за састављање туристичких аранжмана, организацију путовања, прикупљање докумената. Они су посредници између хотела и одмаралишта и туриста, и настоје да пруже адекватну услугу онима који желе да посете одређено туристичко место.

План и програм
Предмет/разред
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Страни језик I
Екологија и заштита животне средине
Ликовна култура
Физичко васпитање
Професионална пракса
Математика
Страни језик II
2
Агенцијско и хотелијерско пословање
Историја
Рачунарство и информатика
Географија
Хемија
Основе туризма и угоститељства
Пословна кореспонденција
Физика
Економика и организација предузећа
Пословна информатика
Психологија у туризму и угоститељству
Изборни предмет
I
II
III
IV
Грађанско васпитање

Хотелијерско-ресторатерски техничар

Хотелијерско - ресторатерски техничар припрема и аранжира салу за ручавање, дочекује госте, упознаје их са избором јела и пића, прима наруџбине, посложује, наплаћује, и љубазно их испраћа. Подручја запошљавања могу бити хотели, ресторани, кафићи, угоститељске организације...

Кулинарски техничар

Кулинарски техничар припрема топла и хладна јела, одлучује о начину аранжирања, и припремања јела, као и о менију, брине о складиштењу робе, координира рад кухињских радника. Једно од најтраженијих занимања.

Конобар

Подручја пословања могу да буду кафићи, ресторани, сплавови, угоститељски објекти...

План и програм
Предмет/разред
I
II
III
Предмет/разред
I
II
III
Српски језик и књижевност
Исхрана
Енглески језик
Основе куварства и посластичарства
Физичко васпитање
Психологија у туризму и угоститељству
Математика
Економика туристичких и угоститељских предузећа
Рачунар. и информатика
Предузетништво
Историја
Туристичка географија
Хемија
Грађанско/Верска
Географија
Професионална пракса
Екологија и заштита животне средине
Социологија са правима грађана
Страни језик II
Изборни предмети
1
Здравствена култура
Основе туризма и угоститељства
Услуживање
Изборни предмет
I
II
III
Пословна информатика у туризму и угоститељству
Барско пословање
Марктинг у туризму и угоститељству
Општа туристичка географија
Музичка култура
Историја (одабране теме)
Страни језик I
Изабрани спорт
Ликовна култура

Посластичар

Ово занимање се фокусира на декорацију и припрему разних посластица као што су сладоледи, торте, колачи, чоколаде, бомбоне… Набавља намирнице које су лако кварљиве па је правилно складиштење од изузетне важности.

План и програм
Предмет/разред
I
II
III
Предмет/разред
I
II
III
Српски језик и књижевност
Основе услуживања
Страни језик
Предузетништво
Физичко васпитање
Професионална пракса
Математика
Грађанско/Верска
Рачунар. и информатика
Изборни предмети
2
2
Историја
Социологија са правима грађана
Хемија
Економика туристичких и угоститељских предузећа
Географија
Туристичка географија
Екологија и заштита животне средине
Здравствена култура
Основе туризма и угоститељства
Посластичарство
Исхрана
Изборни предмет
I
II
III
Пословна информатика у туризму и угоститељству
Пословни страни језик
Марктинг у туризму и угоститељству
Чоколатерство
Музичка култура
Историја (одабране теме)
Страни језик I
Изабрани спорт
Ликовна култура
Психологија у туризму и угоститељству

Кувар

Припрема све врсте топлих и хладних јела. Врши избор и припрему намирница, одређује начин припремања (кување, печење, пржење, и друго), као и сервирање јела. На основу прописа и захтева угоститељског објекта у коме ради, кувар саставља јеловнике, наручује намирнице и преузима наручену робу, складишти је и чува од кварења. Ради углавном у затвореним просторијама.

План и програм
Предмет/разред
I
II
III
Предмет/разред
I
II
III
Српски језик и књижевност
Основе услуживања
Страни језик
Економика туристичких и угоститељских предузећа
Физичко васпитање
Туристичка географија
Математика
Предузетништво
Рачунар. и информатика
Грађанско/Верска
Историја
Професионална пракса
Хемија
Изборни предмети
2
2
Географија
Екологија и заштита животне средине
Здравствена култура
Основе туризма и угоститељства
Куварство
Исхрана
Изборни предмет
I
II
III
Пословна информатика у туризму и угоститељству
Пословни страни језик
Марктинг у туризму и угоститељству
Познавање животних намирница
Музичка култура
Историја (одабране теме)
Страни језик I
Изабрани спорт
Ликовна култура
Психологија у туризму и угоститељству

Финансијски администратор

Финансијски администратори управљају финансијама и доносе одлуке, састављају финансијске извештаје, воде евиденцију о кретању финансијских средстава, анализирају и контролишу финансијско пословање предузећа. Могу радити у финансијској служби, банкама, трговинским предузећима...

План и програм
Предмет/разред
I
II
III
IV
Предмет/разред
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Финан. рачунов. обука
Страни језик
Јавне финансије
Физичко васпитање
Национална економија
Математика
Статистика
Предузетништво
Историја
Ревизија
Ликовна култура
Грађанско/Верска
Изборни предмет
2
Социологија са правима грађана
Принципи економије
Рачуноводство
Финансијско пословање
Канцеларијско пословање
Пословна економија
Пословна информатика
Право

Програм изборних предмета:

Изборни предмет
I
II
III
IV
Рачуноводство финанс. орг. и буџ. корисника
Електронско пословање
Пословни енглески
Екологија и заштита животне средине
Музичка култура
Историја (одабране теме)
Изабрани спорт
Маркетинг

Трговински техничар (III и IV разред)

Трговински техничар обавља послове набавке, продаје, промоције и менаџмента. Познаје организацију рада и принципе пословања трговинског предузећа. Често путује и посећује постојеће и нове купце, и добављаче.

План и програм
Предмет/разред
I
II
III
IV
Предмет/разред
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Страни језик
Практична настава
Филозофија
Физичко васпитање
Познавање робе
Математика
Маркетинг
Грађанско/Верска
Устав и права грађана
Национална економија
Право
Рачуноводство

Пословни администратор

Пословни администратор планира и прирема распоред рада: састанке, промоције, службена путовања и презентације. Комуницира са клијентима и запосленима, обавља пословну преписку, и води евиденцију о запосленима.

План и програм
Предмет/разред
I
II
III
IV
Предмет/разред
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Књиговодство
Страни језик
Економија
Физичко васпитање
Пословна психологија
Математика
Статистика
Историја
Пословна информатика са електонским пословањем
Ликовна култура
Грађанско/Верска
Изборни предмет
2
2
2
Социологија са правима грађана
Логика са етиком
Вештине комуникација
Канцеларијско пословање
Други страни језик
Пословни енгкески језик
Пословна и административна обука
Право
Предузетништво
Култура језичког изражавања
Изборни предмет
I
II
III
IV
Спољнотрговинско пословање
Економска географија
Финансијска анализа
Екологија и заштита животне средине
Музичка култура
Историја (одабране теме)
Изабрани спорт
Реторика

Угоститељски техничар (III и IV разред)

Угоститељски техничар припрема и аранжира салу за ручавање, дочекује госте, упознаје их са избором јела и пића, прима наруџбине, посложује, наплаћује, и љубазно их испраћа. Подручја запошљавања могу бити хотели, ресторани, кафићи, угоститељске организације...

План и програм
Предмет/разред
I
II
III
IV
Предмет/разред
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Страни језик
Устав и права грађана
Маркетинг у туризму
Физичко васпитање
Психологија
Туристичка географија
Хотелијерство
Математика
Страни језик II
Основи куварства
Наука о исхрани
Услуживање са практичном наставом
Грађанско-Верска
Познавање робе
Социологија
Филозофија

Туристичко-хотелијерски техничар

Будући радници у туризму организују смештај туриста у хотелима, уговарају, обрачунавају и продају туристичке аранжмане, обављају послове водича и ревепцијске послове. Подручја запошљавања су сви облици смештајних капацитета, туристичке агенције и организације...

План и програм за 3. и 4. разред
Предмет/разред
I
II
III
IV
Предмет/разред
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Страни језик I
Психологија у туризму
Предузетништво
Спољнотрговинско и девизно пословање
Маркетинг у туризму и угоститељству
Физичко васпитање
Историја уметности
Професионална пракса
Математика
Музичка култура
Страни језик II
Социологија са правима грађана
2
Агенцијско и хотелијерско пословање
Туристичка географија
Грађанско-Верска
Изборни предмет
2
2
Изборни предмет
I
II
III
IV
Страни језик III
Филозофија
Логика са етиком
Туристичке дестинације света
Историја (одабране теме)
Пословна информатика у туризму и угоститељству
Грађанско васпитање
програм
Финансијско пословање
Scroll to Top