ЕРАЗМУС+

“Еразмус+ је један од највећих програма ЕУ  који финансира пројекте мобилности и сарадње у области образовања, обука младих и спорта. Настао је 2014. године, а 2021. је ушао у нови седмогодишњи период спровођења који ће трајати до 2027. године.

Еразмус+ програм настоји да у периоду 2021-2027 омогући учешће још већем броју учесника и ширем спектру организација. С тим у вези, нови програм истиче инклузивност, зелене иницијативе и дигитализацију као кључне и најважније приоритете које подржава кроз низ финансијских механизама, затим јачање грађанских вредности, дијалог култура, толеранцију и разумевање друштвеног, културног и историјског наслеђа.

Општи циљ Програма је да, кроз целоживотно учење, подржи образовни, професионални и лични развој појединаца у области образовања, обука, омладине и спорта.

Провођење времена у другој земљи са циљем учења, односно усавршавања и рада требало би да постане стандард, као и познавање два страна језика поред матерњег.

На тај начин Програм значајно доприноси одрживом расту, квалитетнијим радним местима и социјалној кохезији, подстиче иновације и премошћавање јаза у знању, вештинама и компетенцијама у Европи.”

 

Србија је пуноправна чланица програма Еразмус+ од 2019. године, што значи да установе и организације из Србије могу да се пријављују за све врсте пројеката у улози координатора и партнера, као и државе чланице Европске уније. Исте године Економско-трговинској школи је одобрен пројекат у оквиру кључне активности – KA1 и тада је почела Еразмус прича школе. 

Школа реализује пројекте у овиру две кључне активности – KA1, KA2.

Пројекти у оквиру кључне активности 1 (КА1) су пројекти мобилности зарад учења и стицања нових вештина.

Пројекти у оквиру кључне активности 2 (КА2) су пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси.

Извештај о реализацији мобилноси ученика и наставника у оквиру Ерасмус акредитације - 2021-1-RS01-KA120-VET-04648

Наша школа налази се у групи одабраних школа које имају Ерасмус акредитацију у области стручног образовања. Акредитација нам даје прилику да већи број ученика и наставника сваке године учествује у мобилностима, па је тако у периоду 3-17.9.2023. године у Атини реализована мобилност 9 ученика и 7 наставника од којих су 2 наставника учествовала у програму Job Shadowing, 4 наставника у програму Techer Training и 1 наставник је био ментор ученицима. Активности реализоване током мобилности биле су усмерене на остваривање циљева предвиђених акредитацијом:

 Инклузија, различитост и правичност – у групи ученика били су заступљени ученици из породице слабијег имовинског стања и породице самохраног родитеља којима је могућност путовања у страну земљу тешко остварива услед неповољне породичне социо-економске ситуације.

 Мобилност ученика и наставника – сам број ученика и наставника који су имали прилику да учествују у реализацији доприноси реализацији овог циља и даје добру основу за дисеминацију стечених вештина. Такође, курс енглеског језик који су похађали и ученици и наставници допринео је усавршавању језика, а сам двонедељни боравак у Атини и реализоване активности омогућили су упознавање културе и радних услова у Грчкој. 

Ученици су једну недељу мобилности провели на курсу енглеског језика на којем су кроз различите теме блиске њиховом узрасту и интересовањима имали прилику да обогате свој речник, унапреде комуникацију на енглеском језику и стекну самопоуздање у изражавању на језику који им није матерњи. Током друге недеље ученици су имали прилике да кроз радионице са темама које су се односиле на интеркултурну комуникацију и типове личности и лидера на њиховим будућим радним местима развијају своје вештине адаптације на нове околности које их очекују у будућим занимањима за која се школују. Такође, ученици су били у прилици да увежбавају како написати CV на енглеском језику и како би требало да изгледа разговор за посао.

Наставници су 5 дана похађали курс пословног енглеског језика на којем су, осим пословне комуникације, кроз радионице са различитим темама проширили речник и унапредили своју комуникацију на енглеском језику. Други део мобилности, такође у трајању од 5 дана реализован је кроз радионице са следећим темама: типови личности на радном месу, интровертни и екстровертни лидери, вештине коучинга у настави, интеркултурна комуникација у интернационалном радном окружењу, методе за контролу стреса на радном месту.

Сви учесници у мобилности имали су прилике и да кроз посете значајним културним споменицима у Атини боље упознају кутуру и историју Грчке. Током двонедељног боравка обишли смо Акропољ и Пертенон, као најпознатије и најзначајније културно-историјске споменике, али и друга значајна места – Хадријанова библиотека, Атинска Агора, чувене тргове Плака, Монастираки и Синтагма, као и Парламент са надалеко чувеном сменом страже. Туристичко разгледање целе Атине, Пиреја и Атинске обале реализовано је отвореним туристичким аутобусом као посебном атракцијом и увек занимљивим начином да се упозна град.

„Дигитална магија куварства“ - 2021-1-RS01-KA210-VET-000034573

Пројекат спада у групу малих партнерстава. Мобилност и размена искуства у употреби дигиталних алата у реализацији практичне наставе и вредновању квалитета рада.

Економско – трговинска школа била је домаћин мобилности групи из Словеније, а Угоститељско – туристичка школа из Новог места била је домаћин групи из Смедерева.

Током 2019. године када је Covid–19 први пут погодио свет, просветни радници у региону урадили су невероватне ствари како би ученици наставили са образовањем док прелазе на учење на даљину. Од иновација у електронском учењу до одржавања духа ученика путем изазова у фотографисању и кувању, наставници су показали изузетну прилагодљивост током овог тешког периода. Док земље широм света предузимају потребне кораке за сузбијање вируса, на глобалном нивоу многе школе и универзитети прелазе на онлине часове. Међутим, настава и учење од куће представља велику промену за већину ученика и наставника. Без физичке учионице, како можете проверити да су ђаци ангажовани и да напредују? Како професори и школе остају повезани? Сва ова питања мотивисала су нас да пронађено начин и олакшамо дигиталну транзицију, па смо потражили школу која има искусне онлине предаваче да поделе савете у вези са учењем на даљину, које су годинама прикупљани и разменимо примере добре праксе, те креирамо приручник најбоље праксе у овој области. Наша партнерска школа на овом пројекту је  Grm Novo Mesto – center birotehnike in turizma, а пројекат је намењен ученицима од првог до четвртог разреда и то: из области туризама и угоститељства, у образовним профилима кулинарски техничар у четворогодишњем трајању и кувар у трогодишњем трајању. Реализација пројекта је планирана током 2022. И 2023. године.

Циљ пројекта је омогућити учесницима стицање знања и вештина којима ће савладати нове изазове и захтеве тржишта рада у ери дигитализације:
-прилагођавање дигиталној трансформацији кроз развој дигиталне писмености учесника
-усвајање нових метода и приступа учењу и поучавању
-израда дигиталних образовних материјала
-Међународне базе података за наставнике са контактима за међународну размену искуства
-Е-решења за учење на даљину и спровођење праксе;
-Е-решења за праћење постигнућа учења

Предвиђене пројектне активности:
– Ефикасно и мотивисано учење на даљину са Microsoft ресурсима за едукацију и selfie
– обука за наставнике и ученике за примену дигиталних алата у онлине настави
– обука за наставнике и ученике за анализу примене ИКТ алата у циљу повећања постигнућа
– уједињење искуства наставника и ученика стечених током online наставе и пословања ради проналажења новог начина за праћење постигнућа са циљем личног раста и напретка, као и унапређења стручних способности

Резултат планираних активности јесте обезбеђивање квалификација потребних за савладавање радних захтева изазваних динамичним променама начина рада. Ово подразумева оспособљавање наставника за стварање и приступ дигиталним образовним садржајима, овладавање новим начинима провере знања ученика и новим приступима, подизању и задржавању нивоа мотивације ученика. Побољшање квалитета online рада омогућиће већа постигнућа ученика којима је потребна додатна образовна подршка и стручна пракса.

Литванија 2022.

2021-1-RS01- KA122-SCH-000015210 - „Будућност дигиталног образовања – еУчење, адаптивно тестирање и мотивисање ученика“

Посета града Каунас, европске престонице културе, као и посета дигитално најопремљенијој школи коју смо посетили на мобилности. Сви ученици су на располагању имали таблете, наставници смарт табле и дигиталне алате који се примењују у свакодневном раду.

Процес самовредновања спроведен је кроз три сесије коришћењем алата SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies). Овај алат прикупио је ставове ученика, наставника и школских руководилаца о томе како се дигиталне технологије користе у школи. SELFIE је генерисао извештај о снагама и слабостима школе. Најважнија снага је спремност на сарадњу и умрежавање. Друга снага се односи на анализу предности и недостатака употребе дигиталних технологија у настави и размену искуства са другим школама и организацијама. Основне слабости су низак ниво дигиталних компетенција компанија повезаних са професионалним усавршавањем ученика, недостатак дигиталних образовних ресурса и недовољно персонализовано искуство учења где ученици не добијају помоћ која им је потребна тамо где им је потребна и у тренутку када им је потребна.
На основу ових сазнања дефинисани су следећи циљеви пројекта:

  • Побољшање квалитета приступа наставним материјалима, књигама, мултимедијалним презентацијама, корисним линковима и другим образовним ресурсима путем Интернета
  • Коришћење аутоматизованих дигиталних алата за оцењивање који омогућавају наставницима да ученицима пруже прилику за решавање проблема, добијање повратних информација и побољшање сопствених постигнућа
  • Оснажити наставнике за мотивисање ученика у настави на даљину

Предвиђене пројектне активности:

  • Извори дигиталних образовних материјала
  • Међународне базе података за наставнике са контактима за међународну размену искуства
  • Е-решења за учење на даљину
  • Е-решења за тестирање знања на даљину
  • Начини да се настава учини атрактивном и инклузивном
  • Начини мотивисања ученика у настави на даљину
  • Изградња односа између ученика и наставника

Основни циљ планираних активности јесте обезбеђивање квалификација потребних за савладавање радних захтева изазваних динамичним променама начина рада. Ово подразумева оспособљавање наставника за стварање и приступ дигиталним образовним садржајима, овладавање новим начинима провере знања ученика и новим приступима подизању и задржавању нивоа мотивације ученика. Побољшање квалитета онлајн рада омогућиће већу инклузивност ученика којима је потребна додатна образовна подршка. Наставници ће бити спремнији за континуирани професионални развој у смеру наставе на даљину.
Партнерска организација у реализацији овог пројекта је образовна организација SOLNEDA из Литваније.

Пројекат је реализован у октобру 2022.

Током реализације пројекта мобилности „Будућност дигиталног образовања“, наставници учесници мобилности посетили су следеће средње школе:
1. Aukštvadris gimnazija – Ово је једина Гимназија у Литванији која поред гиманзијског програма има и средње стручно образовање. Учионице такође омогућавају употрену дигиталних алата у свакодневној настави највише кроз употребу рачунара и пројектора, којима је свака учионица опремљена. Истиче се кабинет који је прилагођен ученицима са посебним потребама и њиховој лакшој адаптацији на рад у школи.
Када су у питању образовни профили, школа омогућава квалификацију за следећа занимања:
опште образовање (гимназија), рачуновођа, заваривач, агрокултура, пољопривредни, техничар, кувар.
2. Jonava Polytechnic School – Школа има око 450 ученика. Број ученика варира јер одређени број ученика похађа курсеве за преквалифкацију у трајању од једне године. Школа има око 60 наставника. школа располаже веома добро опремљеним кабинетима за практичну наставу, чиме се ученици ефикасно уводе у занимање за које се образују и добијају да практично усавршавају вештине које су потребне успешно бављење жељеним занимањем.
Школа образује ученике за следећа занимања:
Заваривач, Зидар/бетонер, Електричар, Кувар, Угоститељ, Кројач, Административни радник, Аутомеханичар, Аутоелектричар, Вулканизер, Цвећар, Козметичар, Фризер.
3. Vilnius School of Public Utilities – Школа комуналних услуга у Вилљнусу, поред стручних предмета, обезбеђује и континуирано основно образовање. Ученици који долазе из опште образовне школе могу да наставе учење општеобразовних предмета, или да заврше основну школу. Специфичност ове школе се огледа у томе да, поред редовних ученика, образују и полазнике који су тренутно на издржавању затворске казне. Школа је веома добро технички опремљена за извођење наставе на даљинуу реалном времену као и за снимање часова који су полазницима и накнадно доступни. Кабинети за извођење практичне наставе за техничке образовне профиле такође су опремљени посебним простором који је адаптиран за извођење теоријске наставе и такође су опремљени интернетом, рачунарима и телевизорима великих екрана, што олакшава посао наставника практичне наставе и омогућава већу слободу у реализацији наставе и употребу много разноврснијих материјала у свакодневној настави.
Програми обуке су: Водоинсалатер, Заваривач, Електричар, Инсталатер опреме за обновљиву енергију, Инсталатер опреме за грејање, вентилатицију и климатизацију.
4. Žiežmariai Gymnasium – Гимназија броји око 450 ученика. Школа има дугу историју која почиње у XVI веку када је основана као католичка школа при цркви Св. Јакова. Године 2003. су основне школе додате гимназији и на тај начин је настала јединствена образовна установа у овој заједници. Захваљујући средствима која су донирана од стране државе она спада у једну од најопремљенијих школа у округу. Сви ученици имају на располагању таблете а наставници лаптопове који су им дати на коришћење и ван школске установе. Свака учионица поседује паметну таблу и опремљена је савременим мултимедијалним уређајима. У свакодневној настави се користи платформа moodle која им пружа могућност активног учешћа у настави сваког часа. Свакодневно се врши евалуација наученог, као и провера остварености циљева предмета помоћу иновативних метода за тестирање ученика, као што су kahoot и quizziz. У настави се користи посебна апликација reflectus за евалуацију часа. Имали смо прилику да посетимо извођење наставе техничког образовања, историје, енглеског, математике и литванског језика…. Посетили смо и Савет ученика где су нам
представили њихове активности и задужења.
5. Klaipėda Ernestas Galvanauskas Vocational Training Centre – Образовни центар је смештен у граду Кретинга на свега 10км од туристичког центра Паланга. Школа представља део образовног центра чије се средиште налази у граду Клаипеда. Образовни центар се простире на око 15 хектара површине и поседује многобројне објекте за реализацију различитих облика практичне наставе. Школа је кроз пројекте и донације успела да опреми кабинете за практичну наставу за техничке и угоститељске профиле.
Школа има око 500 ученика који се образују у одговарајућим профилима који су због великог броја груписани у секторе:
Гимназија (опште образовање), Одсек за стално сручно образовање ( преквалификаци и доквалификација), Грађевинско-пословни одсек (возач моторних возила за пренос терета, логистика, ит пројектовање, електричар, молер), Секторски одсек за практичну обуку (практична настава), Одсек за пољопривреду.
Партнерска организација у реализацији овог пројекта је образовна организација SOLNEDA из
Литваније.
Наставници учесници пројекта мобилности:
1. Несторовић Милош
2. Пириватрић Милош
3. Момировић Весна
4. Милићевић Весна

Македонија

Дигитална трансформација и виртуелна стварност у туристичком маркетингу

Време трајања: 1.01.2023. – 1.11.2024.

Циљ пројекта је омогућити учесницима стицање знања и вештина којима ће савладати нове изазове и захтеве тржишта рада у ери дигитализације:

– Прилагођавање дигиталној трансформацији кроз развој дигиталне писмености учесника

– Унапређен наставни план и програм предмета дигитални маркетинг у туризму

– Усвајање нових метода и приступа учењу и поучавању које треба да поседује наставник за 21. век

– Израда дигиталних образовних материјала

– Међународне базе података за наставнике са контактима за међународну размену искуства 

– Међународно такмичење “Дигитални туристички изазов”

Учесници такмичења имаће задатак да осмисле стратегију, маркетинг микс, дигиталну туристичку причу уз употребу ВР наочара, употребе Google Earth на задати Туристички изазов и унапреде продају туристичог производа.

Предвиђене пројектне активности су усмерене на усавршавање наставника и ученика на предмету Маркетинг у туризму и то: контент маркетинг и видео, виртуелна реалност у туризму, пласирање туристичког произвда помоћу ИКТ алата и његово боље позиционирање на тржишту коришћењем друштвених мрежа и њихово оспособљавање за превазилажење дигиталног туристичког изазова употребом Дигиталног маркетинга.

Резултат планираних активности јесте обезбеђивање знања и вештина потребних за савладавање радних захтева изазваних дигиталном трансформацијом и употребом ИКТ алата у Маркетингу. Ово подразумева оспособљавање наставника за стварање дигиталних образовним садржаја, овладавање новим методологијама и новим приступима за унапређене наставе на предмету Маркетинг у туризму. Побољшање квалитета курикулума Маркетинга омогућиће већа постигнућа ученика при пласирању туристичког производа на иновативан начин.

Шпанија

„Мистичан укус искуства и развоја“ - 2019-1-RS01-KA102-000562

– Пројекат Мистичан укус искуства и развоја одобрен је од стране Фондације Tempus у оквиру Erasmus+ програма, који се финансира од стране ЕУ.
– Планиран термин за реализацију целокупног пројекта био је годину дана
– Због пандемије изазване вирусом корона пројекат је одложен
– Партнер на пројекту: EUROMIND, Шпанија

Севиља

Севиља је величанствена, а ипак приземна. Шарена, а ипак одмерена. Богата, а ипак скромна. У тој комбинацији боја, раскоши и песме, страственост је одувек била њен најчешћи епитет.

Ученици су прошчи кроз практичну обуку у ресторанима,  припремали су шпанска јела: тапасе, шпанску националну чорбу Гаспаћо, паеље, ћуросе… Ученици уче док кувају, и одржавају кухињу и простор у коме кувају чистим. Такође, током праксе усу учили како да раде са рачунима и како да правилно поспреме радно место за наредни
радни дан.
Вежбали су како да припреме комплетан мени за људе са посебним потребама када је исхрана у питању (дијабетичари и особе са високим крвним притиском) што доприноси њиховом бољем здрављу на најпријатнији начин.

Наши ученици и ментори добили су сертификате о успешно одрађеном пројекту ”Мистичан укус искуства и развоја” Ерасмус плус пројекта.

Кадиз

Kaдиз ­- Рајско одредиште на југу Шпаније које се сматра најстаријим градoм у западној Европи. Невероватна прошлост, прелепа места, укусна храна, топло време и спектакуларне плаже.

Циљ пројекта је омогућити ученицима стицање практичних знања и вештина којима ће моћи пружити одговор на нове изазове и све веће захтеве тржишта:
– Упознавање са новим технологијама и процесима који се користе у иностранству (ЕУ)
– Стицање референци у сврху побољшања запосливости и конкурентности на тржишту рада
– Стицање практичних знања и искустава које школа не може да им пружи
– Унапређење комуникацијских вештина и учење културног дијалога
– Јачање самосталности и способности доношења предузетничких одлука
– Усвајање нових метода рада професора и стицање нових вештина
– Стицање и унапређивање знања, повезивање теоријског знања са практичним искуством, са циљем личног раста и напретка као и стручних способности ученика
1. раст и унапређивање стручних вештина учесника, кроз практичну наставу у куварству
2. да учинимо стручно образовање и обуку атрактивнијим и да практикујемо стечено знање у стварној радној средини
3. ширење стручног и личног хоризонта сваког појединца
4. оснаживање европске свести учесника
5. елиминисање расизма, повећање толеранције као и прихватање појединаца који припадају различитим етничким групама и различитим верама.

Планирана је посета учесника шпанском граду Севиљи у трајању од 14 дана за ученике који ће имати стручну праксу у угоститељским објектима.
Пројекат укључује мобилност 12 ученика смера кулинарски техничар и кувар уз пратњу 2 професора пратиоца који су уједно њихови предавачи на смеровима. Наставници,  пратиоци ученика, који ће као такви бити укључени у одвијање процеса стручне праксе, ојачаће управљачке компетенције, разменом искуства, знања и вештина, метода учења и подучавања и технологије која се користи на европском нивоу.
О стеченим компетенцијама, знањима и вештинама ученика, сведочиће Europass документ.

Посебну пажњу посветили смо изради плана дисеминације резултата пројекта којим се намерава да се позитивна искуства и исходи пројекта пренесу на струковне школе, али и остале релевантне субјекте у заједници. Мистичан укус, који би добили спајањем  искуства и европских манира, омогућио би раст и развој куварства у нашој регији и увођење европских метода кроз практичну наставу.

„Европски мост туризма“ - 2020-1-RS01-KA102-065184
Време трајања: од 8.3.2023. до 28.3.2023. године.

Економско – трговинска школа постоји од 1960. године и образује ученике у две области рада: економија, право и администрација и трговина, туризам и угоститељство. Ученици поред теоријске наставе имају и практичну наставу за коју у Смедереву и округу не постоје адекватни капацитети. То се посебно осећа у образовним профилима туристичко-хотелијерски техничар и туристички техничар. Ширење видика је на првом месту у модерном образовању, али због ограничених средства за спровођење адекватне стручне праксе у оквиру школе и изван ње, сматрамо да би примена европског програма и реализација пројекта „Европски мост туризма“ била шанса за све ученике и допунила недостатак ресурса. Са хост партнером постоји комуникација која је редовна због реализације пројекта.

Пројекат „Европски мост туризма“ је одобрен од стране Фондације Tempus у оквиру Erasmus+ програма, који се финансира од стране ЕУ. Због пандемије изазване вирусом корона пројекат је био одложен неко време. Пројекат је реализован од 8.3.2023. до 28.3.2023. године. Партнер на пројекту је EUROMIND, Малага, Шпанија.
Пројекат је обухватио боравак учесника у шпанском граду Малаги у трајању од 21 дан током којег су учесници имали стручну праксу у хотелима. Пројекат је укључио мобилност десет ученика смера туристичко-хотелијерски техничар, и то четири ученика четвртог разреда и шест ученика трећег
разреда, и два наставника-ментора који су пратили одвијање процеса стручне праксе. О стеченим компетенцијама, знањима и вештинама за све учеснике пројекта, сведочиће Europass документ.
Ученици су се током обављања стручне праксе упознали са активностима компанија, хотелима и њиховом организационом структуром, са пословима рецепционера, окружењем у којем ради рецепционер и сарадњом рецепционера и запослених у другим службама. Овладали су пословима пријема и резервације на рецепцији, користили су компјутерске системе потребне за поступак резервације и прихватање резервације, као и компјутерске системе за пријављивање и одјављивање гостију хотела, припремали документацију у вези са резервацијом хотелских услуга и
исте прослеђивали другим хотелским одељењима, бавили се организацијом додатних хотелских услуга, одговарали су на телефонске позиве и спремали поруке за запослене у другим одељењима. Такође су ученици упознали начине плаћања хотелских услуга и принципе наплате трошкова хотелског смештаја. Вежбали су управљање veb страницама, предлагали нове идеје за развој хотелских услуга додавањем информација на veb страници хотела. Примењивали су информатичке способности и језичке способности. Поштовали су правила пословне комуникације, вежбали употребу страног језика. Оспособљавали су се за самостално пласирање локалне туристичке понуде преко друштвених мрежа Facebook и Instagram, а нарочито преко блога „Европски мост туризма“ .
Током боравка у Шпанији, поред стручне праксе учесници пројекта су имали организоване излете. Првог викенда су обишли знаменитости Севиље, другог викенда је била пешачка тура и упознавање знаменитости Малаге, и трећег викенда су упознали шпанско село Михас.

Scroll to Top