Ванредни ученици

Ценовник

Услуга Цена
УПИС ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
4000,00
ОБНОВА ГОДИНЕ
1500,00
ИСПИТ СА ПИСМЕНИМ ДЕЛОМ
1000,00
ИСПИТ БЕЗ ПИСМЕНОГ ДЕЛА
1000,00
ИСПИТ СА ВЕЖБАМА
1200,00
ИСПИТ ИЗ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
1200,00
ЧАС КОНСУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ; група од 16 до 30 ученика
120,00
ЧАС КОНСУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ; група до 15 ученика
150,00
ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
2500,00
ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА
3000,00

Подаци за уплату

Ценовник је прописан одлуком Министарства просвете бр. 611-00-2407/2022-03 од 18.10.2022.

УПЛАТА ПО БИЛО КОЈOJ ОСНОВИ НА ЖИРО РАЧУН БРОЈ:

840-863666-97
ПОЗИВ НА БРОЈ 97 79-742121

Економско-трговинска школа
Смедерево
16 октобар ББ

Scroll to Top