О школи

Градити своју будућност значи градити себе. Закорачите у њу већ сада, усвајајући богата знања и разнолике вештине, развијајући креативност и оплемењујући своју личност. На путу индивидуалног развоја сваког појединца средњошколско образовање је важна степеница. То је
тренутак препознавања властитих афинитета, време потврђивања личних способности и важна
прекретница у одређивању професионалне оријентације код младих људи.

Наша школа је основана далеке 1960. године и има дугу традицију у обарзовању и васпитавњу младих нараштаја. Након низа промена кроз које је прошла, образовни систем наше школе чине два подручја рада:

  1. економија, право и администрација,
  2. трговина, угоститљство и туризам.

У школи се свaке школске године образује велики број ученика у савремено опремљеним учионицама, специјализованим кабинетима за различита подручја рада у којима се реализује практична настава и настава обуке у виртуелним предузећима, у којима се симулирају послови стварних предузећа. Сваком ученику на располагању је школска и онлајн библиотека која осим богатог фонда књига располаже и читаоницом у којој ученици могу да уче и баве се истраживачким радом.

Посебно истичемо да се наставни процес у нашој школи не одвија само у учионицама, већ и кроз многобројне ваннаставне активности, затим кроз реализацију међународних пројеката мобилности запослених и ученика, у којима се нуди могућност усавршвања професионалних вештина и размене искуства са наставницима и ученицима из других европских земаља. То је додатна и вредна прилика да се практично искуство стечено у школи надогради другачијим и новим. Ученици на тај начин усавршавају своје таленте и испољавају своје ставралачке могућности.

Школа данас
Одељења и одељ. старешине

I-1 комерцијалиста
одељ. старешина:Стаменковић Мирјана
I-2 финансијско-рачуноводствени техн.
одељ. старешина:Пириватрић Милош
I-3 пословни администратор
одељ. старешина:Кулагић Сузана
I-4 трговац
одељ. старешина:Башић Милена
I-5 туристички техничар
одељ. старешина:Милићевић Весна
I-6 хотелијерско-ресторатерски техн.
одељ. старешина:Несторовић Милош
I-7 кулинарски техничар
одељ. старешина:Јовановић Жарко
I-8 конобар, посластичар
одељ. старешина: Марковић Бобан
I-9 кувар
одељ. старешина:Стевановић Зоран

II-2 финансијски администратор
одељ. старешина:Лазић Бисерка
II-3 пословни администратор
одељ. старешина:Маслаћ Љиљана
II-4 трговац
одељ. старешина:Јузбашић Зоран
II-5 туристичко-хотелијерски техничар
одељ. старешина:Јаковлески Тина
II-6 угоститељски техничар
одељ. старешина:Момировић Весна
II-7 кулинарски техничар
одељ. старешина:Крстић Кристина
II-8 конобар, посластичар
одељ. старешина:Тирнанић Славица
II-9 кувар
одељ. старешина:Јовановић Милан

III-1 комерцијалиста
одељ. старешина:Богдановић Данијела
III-2 финансијски администратор
одељ. старешина:Антић Силвија
III-3 пословни администратор
одељ. старешина:Поповић Зорица
III-4 трговински техничар
одељ. старешина:Бранковић Сузана
III-5 туристичко-хотелијерски техничар
одељ. старешина:Станић Јелена
III-6 угоститељски техничар
одељ. старешина: Љубеновић Ненад
III-7 кулинарски техничар
одељ. старешина:Бојоски Горана
III-8 конобар, посластичар
одељ. старешина:Радивојевић Горан

IV-1 комерцијалиста
одељ. старешина:Станковић Данијела
IV-2 финансијски администратор
одељ. старешина:Девић Сузана
IV-3 пословни администратор
одељ. старешина:Јовановић С. Соња
IV-4 трговински техничар
одељ. старешина:Илић Дејан
IV-5туристичко-хотелијерски техничар
одељ. старешина: Ђорђевић Марија
IV-6 угоститељски техничар
одељ. старешина:Суботић Слободанка
IV-7 кулинарски техничар
одељ. старешина:Алексић Владимир

Наставно особље

Богдановић Данијела
Булајић Јелена
Ђорђевић Марија
Јовановић Татијана
Станковић Данијела
Стевановић Александра

Виторовић Весна, рс.
Живковић Драгана, ен.
Јеремић Вања, ен.
Кузмановић Јелена, ит.
Mиладиновић Јагодица, ен.
Миливојевић Марина, ит.
Николић Снежана, фр.
Радовановић Јована, ен.
Ракоњац Весна, ит.
Стојадиновић Биљана, фр.
Шулеић Јадранка, нм.

Јанковић Лидија

Милићевић Весна
Несторовић Милош

Милетић Смиља
Пириватрић Милош

Антић Силвија
Бранковић Сузана
Весовић Ирена
Вртикапа Јелица
Гуслов Љубица
Девић Сузана
Ивановић Дејан
Илић Дејан
Јаковлески Тина

Јовановић Мила
Јузбашић Зоран
Кулагић Сузана
Лазић Бисерка
Марковић Биљана
Маслаћ Љиљана
Миладиновић Душан
Михајловић Љубица
Николић Ивана
Перовић Миљуш Оливера
Поповић Зорица
Рајковић Владан
Стаменковић Мирјана
Станић Јелена
Стевановић Новица
Суботић Слободанка

Миленковић Биљана
Петровић Јелена
Ранковић Љубомир

Срејић Александар

Диздар Сања
Илић Дарко
Кочић Душан
Момировић Весна

Јовановић Савковић Соња
Николић Санду Корина
Симић Надица
Стевановић Александар

Башић Милена
Јањић Драган
Кацаревић Вера
Станојевић Ивана

Стојковић Мирослав

Бојоски Горана
Илић Јасмина

Јанковић Јулијана
Марковић Бобан
Симић Светлана

Јурић Јелица

Алексић Владимир
Глишић Гордана
Додош Миљана
Ицић Милош
Јовановић Биљана
Јовановић Жарко
Јовановић Милан
Киш Миклош
Крстић Кристина
Љубеновић Ненад
Радивојевић Горан
Стаменковић Биљана
Стевановић Зоран
Стојановић Драгослав
Стојановић Марко
Стојименовић Дејан
Тирнанић Славица
Траживук Анђела
Филић Драгана

Scroll to Top