О школи

Градити своју будућност значи градити себе. Закорачите у њу већ сада, усвајајући богата знања и разнолике вештине, развијајући креативност и оплемењујући своју личност. На путу индивидуалног развоја сваког појединца средњошколско образовање је важна степеница. То је
тренутак препознавања властитих афинитета, време потврђивања личних способности и важна
прекретница у одређивању професионалне оријентације код младих људи.

Наша школа је основана далеке 1960. године и има дугу традицију у обарзовању и васпитавњу младих нараштаја. Након низа промена кроз које је прошла, образовни систем наше школе чине два подручја рада:

  1. економија, право и администрација,
  2. трговина, угоститљство и туризам.

У школи се свaке школске године образује велики број ученика у савремено опремљеним учионицама, специјализованим кабинетима за различита подручја рада у којима се реализује практична настава и настава обуке у виртуелним предузећима, у којима се симулирају послови стварних предузећа. Сваком ученику на располагању је школска и онлајн библиотека која осим богатог фонда књига располаже и читаоницом у којој ученици могу да уче и баве се истраживачким радом.

Посебно истичемо да се наставни процес у нашој школи не одвија само у учионицама, већ и кроз многобројне ваннаставне активности, затим кроз реализацију међународних пројеката мобилности запослених и ученика, у којима се нуди могућност усавршвања професионалних вештина и размене искуства са наставницима и ученицима из других европских земаља. То је додатна и вредна прилика да се практично искуство стечено у школи надогради другачијим и новим. Ученици на тај начин усавршавају своје таленте и испољавају своје ставралачке могућности.

Школа данас
Одељења и одељ. старешине

I-1 Комерцијалиста одељ. стрешина: Соња Јовановић-Савковић
I-2 Финансијско-рачуноводствени техничар одељ. стрешина: Сузана Девић
I-3 Економски техничар одељ. стрешина:  Данијела Станковић
I-4 Трговац одељ. стрешина: Дејан Илић
I-5 Туристички техничар одељ. стрешина: Марија Ђорђевић
I-6 Хотелијерско-ресторатерски техничар  одељ. стрешина: Горан Радивојевић
I-7 Кулинарски техничар одељ. стрешина: Владимир Алексић
I-8 Конобар, посластичар одељ. стрешина: Марко Стојановић
I-9 Кувар одељ. стрешина: Тамара Милентијевић

II-1 Комерцијалиста одељ. старешина: Мирјана Стаменковић
II-2 Финансијско-рачуноводствени техничар одељ. старешина: Милош Пириватрић
II-3 Пословни администратор одељ. старешина: Сузана Кулагић
II-4 Трговац одељ. старешина: Милена Башић
II-5 Туристички техничар одељ. старешина: Весна Милићевић
II-6 Хотелијерско-ресторатерски техничар одељ. старешина: Милош Несторовић
II-7 Кулинарски техничар одељ. старешина: Жарко Јовановић
II-8 Конобар, посластичар одељ. старешина: Биљана Јовановић
II-9 Кувар одељ. старешина: Зоран Стевановић

III-1 Комерцијалиста одељ. старешина:  Дарко Илић
III-2 Финансијски администратор одељ. старешина:  Бисерка Лазић
III-3 Пословни администратор одељ. старешина: Љиљана Маслаћ
III-4 Трговац одељ. старешина:  Зоран Јузбашић
III-5 Туристичко-хотелијерски техничар одељ. старешина: Тина Јаковлески
III-6 Угоститељски техничар одељ. старешина: Весна Момировић
III-7 Кулинарски техничар одељ. старешина: Кристина Крстић
III-8 Конобар, посластичар одељ. старешина: Славица Тирнанић
III-9 Кувар одељ. старешина: Милан Јовановић

IV-1 Комерцијалиста одељ. старешина:  Данијела Богдановић
IV-2 Финансијски администратор одељ. старешина:  Силвија Антић
IV-3 Пословни администратор одељ. старешина: Зорица Поповић
IV-4 Трговински техничар одељ. старешина: Вања Јеремић
IV-5 Туристичко-хотелијерски техничар одељ. старешина: Јелена Станић
IV-6 Угоститељски техничар одељ. старешина: Ненад Љубеновић
IV-7 Кулинарски техничар одељ. старешина: Горана Бојоски

Наставно особље

Богдановић Данијела
Булајић Јелена
Ђорђевић Марија
Јовановић Татијана
Станковић Данијела
Стевановић Александра

Виторовић Весна, рс.
Живковић Драгана, ен.
Јеремић Вања, ен.
Кузмановић Јелена, ит.
Mиладиновић Јагодица, ен.
Миливојевић Марина, ит.
Николић Снежана, фр.
Радовановић Јована, ен.
Ракоњац Весна, ит.
Стојадиновић Биљана, фр.
Шулеић Јадранка, нм.

Јанковић Лидија

Милићевић Весна
Несторовић Милош

Милетић Смиља
Пириватрић Милош

Антић Силвија
Бранковић Сузана
Весовић Ирена
Вртикапа Јелица
Гуслов Љубица
Девић Сузана
Ивановић Дејан
Илић Дејан
Јаковлески Тина

Јовановић Мила
Јузбашић Зоран
Кулагић Сузана
Лазић Бисерка
Марковић Биљана
Маслаћ Љиљана
Миладиновић Душан
Михајловић Љубица
Николић Ивана
Перовић Миљуш Оливера
Поповић Зорица
Рајковић Владан
Стаменковић Мирјана
Станић Јелена
Стевановић Новица
Суботић Слободанка

Миленковић Биљана
Петровић Јелена
Ранковић Љубомир

Срејић Александар

Диздар Сања
Илић Дарко
Кочић Душан
Момировић Весна

Јовановић Савковић Соња
Николић Санду Корина
Симић Надица
Стевановић Александар

Башић Милена
Јањић Драган
Кацаревић Вера
Станојевић Ивана

Стојковић Мирослав

Бојоски Горана
Илић Јасмина

Јанковић Јулијана
Марковић Бобан
Симић Светлана

Јурић Јелица

Алексић Владимир
Глишић Гордана
Додош Миљана
Ицић Милош
Јовановић Биљана
Јовановић Жарко
Јовановић Милан
Киш Миклош
Крстић Кристина
Љубеновић Ненад
Радивојевић Горан
Стаменковић Биљана
Стевановић Зоран
Стојановић Драгослав
Стојановић Марко
Стојименовић Дејан
Тирнанић Славица
Траживук Анђела
Филић Драгана

Scroll to Top