Важнији датуми

23. мај 1960.
23. мај 1960.

Народни одбор Општине Смедерево доноси одлуку о оснивању Економске школе.

15. септембар 1960.
15. септембар 1960.

Школа је отворена.

17. септембар 1960.
17. септембар 1960.

Почиње настава у просторијама Гимназије. Уписана су два одељења књиговодственог смера са 75 ученика и једно одељење комерцијалног смера са 34 ученика.

1968.
1968.

Економска школа се организује као Школски центар. Почело се са школовањем квалификованих кадрова у трговини и угоститељству и висококвалификованих у трговини и туризму.

мај 1969.
мај 1969.

Центар је верификован.

септембар 1969.
септембар 1969.

Центар почиње са радом са 16 одељења.

1. септембар 1970.
1. септембар 1970.

У оквиру Центра за економско образовање почела је да ради Школа за КВ раднике у угоститељству. Уписана су прва два угоститељска одељења, а укупно је уписано 18 одељења.

4. септембар 1971.
4. септембар 1971.

Школа је пресељена у зграду бивше Пољопривредне школе где и данас ради. Уписана су 23 одељења.

30. август 1974.
30. август 1974.

На предлог радне заједнице, Окружни привредни суд у Пожаревцу регистровао је дотадашњи Школски центар за економско образовање у Образовни центар "25. мај", који наставља исту делатност.

шк. 1997/98.
шк. 1997/98.

Прелази се на примену наставног плана и програма заједничке основе усмереног образовања и васпитања.

шк. 1979/80.
шк. 1979/80.

Припремљени су програми образовно-васпитног рада за III и IV степен стручне спреме. Школа је уписала економско-комерцијалну, правну, угоститељско-туристичку, текстилну и кожарску струку.

шк. 1987/88.
шк. 1987/88.

Оснивање два ОУР-а: ОУР Економска, правна и угоститељска школа и ОУР Текстилна, здравствена и пољопривредна школа.

шк. 1990/91.
шк. 1990/91.

Од првог ОУР-а настаје Средња стручна Економска школа.

шк 1998.
шк 1998.

Средња стручна Економска школа мења име у Економско-трговинска школа.

август 2018.
август 2018.

Школа је премештена у објекат који је раније користила ОШ "Јован Јовановић Змај" (16. октобра бб).

Досадашњи директори Школе

Scroll to Top