Библиотека

Онлајн библиотека

Овде можете пронаћи пдф издања књига које се користе у настави српског језика и књижевности:

Библиотека у школи

Библиотека је место на којем се путем књиге стичу знања, умења, вештине и где ученици читањем долазе до разних информација. Реч библиотека настала је од грчке речи biblion – књига и theke – ковчег, преградак, ормар. То је, дакле, дословно: ормар за књиге, или, у слободнијем преводу, складиште књига. Школски библиотекар, стручни сарадник, као онај ко чува огромно знање на полицама библиотеке, има одговоре на сва питања, а уколико их нема, зна где их може пронаћи, користећи се свим расположивим изворима информацијa. Скоро сви ученици наше школе чланови су школске библиотеке, а исто тако чланске карте имају и сви запослени у школи.

Наша школа поседује богато опремљену библиотеку са преко 10000 наслова. У њој се налазе
уџбеници за све образовне профиле које постоје у школи.

Наши ученици уколико нису у могућности да их приуште, уџбенике могу задужити на почетку школске године, користити их, и вратити на крају школске године. Библиотека поред школских уџбеника има сву потребну лектиру за средњу школу, атласе, речнике, белетристику, енциклопедије… Приступ књигама је слободан.

У библиотеци су смештени и компјутери на којима ученици могу истраживати, радити на пројектима, слушати аудио записе уз уџбенике и звучне читанке за српски и стране језике.
Трудимо се да библиотеку сваке године освежавамо и обогаћујемо новим насловима како би ученици и наставници били у току са новоиздатом литературом.

Школска библиотека је право место за окупљање ученика ван наставе, јер се поред стицања додатног знања ту и креативно друже.
У библиотеци се организују и неки књижевни сусрети. Гости библиотеке били су учесници Смедересвског песничког фестивала «Смедеревска песничка јесен».

Библиотека тежи да у будућности представља центар културног живота школе. Поред позајмљивања књига, у њој се ученици упућују на секундарну литературу приликом израде реферата и матурских радова. Омогућен им је додатни рад на пољу историје и књижевности.

Библиотекари прате превасходно књижевне, конкурсе тако да су ђаци и са те стране перманентно поткрепљивани информацијама.

Библиотека поседује читаоницу коју и ђаци и запослени користе, то је место где ученици на опуштен начин проводе своје време и откривају своја интересовања.

Scroll to Top