Проширена делатност

Школа је регистровала проширену делатност решењем Привредног суда Пожаревац бр. ФИ 31/2013, по сагласности Министарства, науке и технолошког развоја, решењем бр. 022- 05-00544/94-03 од 11.2.2013. године на основу одлуке Школског одбора Економско–трговинске школе о проширеној делатности установе бр. 454 од 28.2.2011. године.

Школа је регистрована да обавља следеће проширене делатности:

За школску 2021/22. и даље се планира обављање проширене делатности – делатност ресторана, кетеринг и остале услуге припремања хране, у школским радионицама у оквиру простора школе. Проширена делатност ће се изводити на тај начин што ће ученици имати практичну наставу, вежбе, блок наставу и професионалну и феријалну праксу, а на основу распореда часова и плана и програма за образовне профиле подручја рада Трговина, туризам и угоститељство. Наставници ће бити ангажовани на основу личних решење о радном ангажовању. Сатница се поклапа са распоредом часова за ученике и 40–часовном радном недељом предметних наставника. Блок, феријална и професионална пракса могу се обављати и суботом, по унапред утврђеном распореду.

Scroll to Top