Распоред звоњења

Распоред звоњења за преподневну и поподневну смену дат је у следећој табели:

Смена "А"
Почетак - крај
Смена "Б"
Почетак - крај
1. час
7:15-8:00
1. час
13:30-14:15
2. час
8:05-8:50
2. час
14:20-15:05
3. час
8:55-9:40
3. час
15:10-15:55
4. час
10:00-10:45
4. час
16:15-17:00
5. час
10:50-11:35
5. час
17:05-17:50
6. час
11:40-12:25
6. час
17:55-18:40
7. час
12:30-13:15
7. час
18:45-19:30
Scroll to Top