Стручни излет ученика образовног профила Туристички техничар

Дана 24.2.2024. године ученици одељења туристички техничар 1-5 и 2-5 и туристичко-хотелијерски техничар 3-5 и 4-5 имали су у оквиру блок наставе организован стручни излет који је подразумевао посету 45. Међународног сајма туризма у Београду, Етнографског музеја и Музеја илузија.

Стручни излет ученика образовног профила Туристички техничар Read More »