Међународни стручни скуп “Дигитална трансформација и виртуелна реалност у образовању”

Од 24.05.2024. до 26.05.2024. године Економско трговинска школа је реализовала четврту активност Ерасмус+ пројекат:  2022-2-РС01-КА210-ВЕТ-000099440 Дигитална трансформација и виртуелна стварност у туристичком маркетинг коју је свечано отворила директорка Економско – трговинске школе, Виолета Ђорђевић Марковић.
Време трајања: 1.01.2023. – 1.11.2024.
Програмске земље: Србија, Словенија и Македонија.
 
Последња активност је обухватила организацију и реализацију Међународног стручног скупа “Дигитална трансформација И виртуелна реалност у образовању” акредитован од стране ЗУОВ-а, каталошки број: 1140. 
Циљeви стручног скупа:
1. Размена најбољих пракси: Дељење успешних примера у коришћењу дигиталних технологија и виртуелне стварности у образовању. 
2. Расправа о изазовима: Идентификација и дискусија изазова који се јављају приликом имплементације дигиталне трансформације и ВР технологија у образовању 
3. Промоција сарадње: Подстицање сарадње између образовних институција, технолошких компанија, институција културе, локалне заједнице и стручњака како би се створила ефикаснија и иновативнија образовна средина.
Приоритетна област стручног усавршавања на коју се скуп односи:
Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса.
 
Чланови програмског одбора и реализатори:
Марина Златановић (Република Србија),
Славица Штерк (Република Словенија),
Дијана Јованоска (Република Северна Македнија).
Посебан допринос стручном скупу дао је Милан Марковић, виши кустос педагог у Музеју у Смедереву.
 
Захваљујемо Универзитету Сингидунум за несебичну подршку током реализације међународног догађаја у нашој школи, Музеју у Смедереву и ЈП “Смедеревска тврђава”.
Scroll to Top