Проба државне матуре

Спровођење пробне државне матуре обавиће се у три дана по следећем распореду:

  • среда 31.05.2023. године – Српски језик и књижевност
  • четвртак 01.06.2023. године – Математика
  • петак 02.06.2023. године – Тест за проверу стручно – теоријских знања.

У проби државне матуре учествује свих двеста ученика четворогодишњих занимања трећег разреда.

Преглед свих тестова биће завршен до 07.06.2023. године, након чега ће бити објављени резултати пробне државне матуре.

Испити се полажу наведеним данима у периоду од 09:00 – 12:00 часова, а ученици прве и друге године имају редовну наставу у поподневној смени.

Кандидати на испит морају да понесу личну карту ради идентификације.

Садржај тестова чини градиво сва три разреда.

Ученици ће благовремено бити обавештени о времену, месту одржавања и потребном, тј. дозвољеном прибору за израду теста.

Тестови су исти за све ученике и биће шифровани.

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој полажу испит првих 30 минута, као ни последњих 15 минута.

Циљ пробе државне матуре је провера квалитета испитних задатака, процедура, информисаности о државној матури и спремности школе да спроведе матурски процес.

Scroll to Top