План уписа ученика за 2023/24.

Министарство просвете Републике Србије објавило је план уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину. Расположива места по образовним смеровима дата су у следећој табели:

Scroll to Top