“Најбољи од нас”

Марина Златановић, већ награђивана наставница економске групе предмета Економско трговинске школе из Смедерева, понела је титулу најбољег наставника Балкана 2022. године коју додељује Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије. 

На конкурсу за Меморијалну награду “Најбољи од нас”, који расписује УГ Креативана- креативно образовање и Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије, њена наставна пракса “Светски дан здраве исхране” , заслужила је диплому за веома успешно креирање сценарија срећног учења, Диплому за успешно излагање продукта срећног учења и Плакету за најбољи сценарио срећног учења. Њена успешна и креативна наставна пракса препозната је и призната од стране лидера региона у области образовања, те је постала први амбасадор срећног учења средњошколског образовања, а њена мисија је увести концепт “Срећног учења по рецепту Чаробног села” ауторке Жељане Радојичић Лукић у наставну праксу средњих школа. Циљ овог концепта је примена целовитог приступа учењу, креирање и стварање срећног учења реализацијом интегративне наставе применом најсавремених метода рада. Своју наставну праксу и пример срећног учења, представила је на стручном скупу одржаног 16. и 17. јуна ове године у Бањи Врујци на стручном скупу “Дани срећног учења”.

Економско-трговинска школа подржава осавремењавање наставног концепта и охрабрује своје наставнике да на што креативније начине деци пренесу знање. Трудимо се да настава буде интерактивна и практична, а неретко се пракса обавља у природи, музејима, стручним кабинетима…

План за наредни период је представити амбијенталну целовиту интегративну наставу по рецепту “Чаробног села” свим заинтересованим колегама како бисмо створили креативну чаролију у нашим учионицама а ученике мотивисали да повезују стечена знања на функционалан начин и примену у свакодневом животу.

Scroll to Top