ВАЖНИЈИ ДАТУМИ

ВАЖНИЈИ ДАТУМИ
Досадашњи директори Школе

1. Петронијевић Станиша
1960-1961)

2. Прибићевић Милан
(1961-1963)

3. Штегер Љубица
(1963-1964)

4. Кадовић Љубомир
(1964-1965)

5. Николић Милорад
(1965-1978)

6. Глишић Калиопа
(1978-1983)

7. Томић Радиша
(1983-1990)

8. Ђорђевић Славка
(1990-1999)

9. Томић Радиша
(1999-2001)

10. Стојковић Веселин
(2001-2008)

11. Топаловић Милован
(2008-2017)

12. Ђорђевић Виолета
(2017- )

 

23. мај 1960. - Народни одбор Општине Смедерево доноси одлуку о оснивању Економске школе

15. септембар 1960. - Школа је отворена

17. септембар 1960. - Почиње настава у просторијама Гимназије. Уписана су два одељења књиговодственог смера са 75 ученика и једно одељење комерцијалног смера са 34 ученика

1968. - Економска школа се организује као Школски центар. Почело се са школовањем квалификованих кадрова у трговини и угоститељству и висококвалификованих у трговини и туризму

мај 1969.- Центар је верификован

септембар 1969. - Центар почиње са радом са 16 одељења

1. септембар 1970. - У оквиру Центра за економско образовање почела је да ради Школа за КВ раднике у угоститељству. Уписана су прва два угоститељска одељења, а укупно је уписано 18 одељења

4. септембар 1971.- Школа је пресељена у зграду бивше Пољопривредне школе где и данас ради. Уписана су 23 одељења

30. август 1974.- На предлог радне заједнице, Окружни привредни суд у Пожаревцу регистровао је дотадашњи Школски центар за економско образовање у Образовни центар "25. мај", који наставља исту делатност

шк. 1977/78. - Прелази се на примену наставног плана и програма заједничке основе усмереног образовања и васпитања

шк. 1979/80. - Припремљени су програми образовно-васпитног рада за III и IV степен стручне спреме. Школа је уписала економско-комерцијалну, правну, угоститељско-туристичку, текстилну и кожарску струку

шк. 1987/88. - Оснивање два ОУР-а: ОУР Економска, правна и угоститељска школа и ОУР Текстилна, здравствена и пољопривредна школа

шк. 1990/91. - Од првог ОУР-а настаје Средња стручна Економска школа

мај 1998. - Средња стручна Економска школа мења име у Економско-трговинска школа

август 2018. - школа је премештена у објекат који је раније користила ОШ "Јован Јовановић Змај" (16. октобра бб)