ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ

 

Закон о уџбеницима

Листа одобрених уџбеника - први разред, општеобразовни
Листа одобрених уџбеника - други разред, општеобразовни
Листа одобрених уџбеника - трећи разред, општеобразовни
Листа одобрених уџбеника - четврти разред, општеобразовни

Листа одобрених уџбеника - стручни предмети; економија, право и администрација
Листа одобрених уџбеника - стручни предмети; трговина, угоститељство и туризам


ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА

Економски техничар
Комерцијалиста
Финансијски администратор
Пословни администратор
Трговински техничар
Туристичко-хотелијерски техничар
Туристички техничар
Угоститељски техничар
Кулинарски техничар
Кувар
Конобар и посластичар, заједнички предмети
Конобар, стручни предмети
Посластичар, стручни предмети

 

повратак на насловну страну