ПРОЈЕКАТ ''ЕВРОПСКИ МОСТ ТУРИЗМА''


Економско - трговинска школа постоји од 1960. године и образује ученике у две области рада: економија, право и администрација и трговина, туризам и угоститељство. Ученици поред теоријске наставе имају и практичну наставу за коју у Смедереву и округу не постоје адекватни капацитети. То се посебно осећа у образовним профилима туристичко-хотелијерски техничар и туристички техничар. Ширење видика је на првом месту у модерном образовању, али због ограничених средства за спровођење адекватне стручне праксе у оквиру школе и изван ње, сматрамо да би примена европског програма и реализација пројекта „Европски мост туризма“ била шанса за све ученике и допунила недостатак ресурса. Са хост партнером постоји комуникација која је редовна због реализације пројекта.
Циљ пројекта је омогућити ученицима стицање практичних знања и вештина којима ће пружити одговор на нове изазове и све веће захтеве тржишта:
- Упознавање са новим технологијама и процесима који се користе у иностранству (ЕУ)
- Стицање референци у сврху побољшања запосливости и конкурентности на тржишту рада
- Стицање практичних знања и искустава које школа не може да им пружи
- Унапређење комуникацијских вештина и учење културног дијалога
- Јачање самосталности и способности доношења предузетничких одлука
- Усвајање нових метода рада професора и стицање нових вештина
- стицање и унапређивање знања, повезивање теоријског знања са практичним искуством, са циљем личног раста и напретка као и стручних способности ученика
1. раст и унапређивање стручних вештина учесника, кроз практичну наставу у туризму
2. да учинимо стручно образовање и обуку атрактивнијим и да практикујемо стечено знање у стварној радној средини.
3. ширење стручног и личног хоризонта сваког појединца
4. оснаживање европске свести учесника
5. елиминисање расизма, повећање толеранције као и прихватање појединаца који припадају различитим етничким групама и различитим верама.

Предвиђено време мобилности је раздобље између септембра 2020. и септембра 2021. године, али услед пандемије вируса корона, реализација пројекта је одложена.
Током имплементације пројекта планирана је посета учесника шпанском граду Малага у трајању од 21 дан за ученике који ће имати стручну праксу у области туризма.
Пројекат укључује мобилност 10 ученика смера туристичко-хотелијерски техничар и туристички техничар уз пратњу 2 професора пратиоца који су уједно њихови предавачи на смеровима. Наставници, пратиоци ученика, који ће као такви бити укључени у одвијање процеса стручне праксе, ојачаће управљачке компетенције, разменом искуства, знања и вештина, метода учења и подучавања и технологије која се користи на европском нивоу, максимизираће позитивни ефекат учења не само за ученике него и за локалну заједницу која ће у образованој радној снази пронаћи покретаче развоја целе регије. Током спровођења пројекта, примењиваће се начела доброг управљања, транспарентности и доступности података и начело партиципативности. О стеченим компетенцијама, знањима и вештинама ученика, сведочиће Europass документ који ће бити дат свим ученицима у пројекту након завршетка стручне праксе.
Осим саме мобилности, пројекат укључује низ припремних активности које ће учесницима олакшати боравак и рад у иностранству и то 5 радионица које укључују припрему ученика у смислу учења страних језика, психолошка и културолошка припрема, превенција ризика, инфо радионице, сусрете са родитељима. Уз све наведено, приступиће се организацији путовања, смештаја и факултативних активности за учеснике у пројекту. Посебну пажњу посветили смо изради плана дисеминације резултата пројекта којим се намерава да се позитивна искуства и исходи пројекта пренесу на струковне школе али и остале релевантне субјекте у заједници. Значајан напор уложиће се и у промоцију пројекта у медијима. Мистичан укус, који би добили спајањем искуства и европских манира, омогућио би раст и развој туризма у нашој регији и увођење европских метода кроз практичну наставу. Извођењем прве генерације туристичких техничара са европским искуством школа би добила европско рухо.