Економско-трговинска школа у Смедереву има дугу традицију средњошколског образовања и васпитања младих генерација.

Са радом је започела 1960. године. После низа промена кроз које је прошла због мењања просветног система данас школује ученике у два подручја рада:

1. економија, право и администрација
образовни профили у четворогодишњем трајању (IV степен):

економски техничар (II, III, IV разред)
комерцијалиста (I разред)
финансијски администратор

службеник осигурања-оглед (IV разред)

пословни администратор

2. трговина, угоститељство и туризам
образовни профили у четворогодишњем трајању (IV степен):

трговински техничар
туристички техничар (II, III, IV разред)
туристичко-хотелијерски техничар (I разред)
угоститељски техничар
кулинарски техничар

образовни профили у трогодишњем трајању (III степен):

конобар
кувар
посластичар

У школској 2018/19. години имамо око 1000 ученика у 35 одељења - у првом, другом и трећем разреду по 9 и у четвртом разреду 8 одељења.
Ученици Економско-трговинске школе користе за извођење наставе 20 учионица општег типа, 2 кабинета информатике са више од 30 рачунара, мултимедијалну учионицу опремљену савременим наставним средствима, а одељењима образовних профила комерцијалиста, финансијски администратор, службеник осигурања и пословни администратор на располагању су две "биро" учионице од којих је једна комплетно опремљена из донације Европске агенције за реконструкцију и развој.
Одељења угоститељске струке највећи део практичне наставе обављају у савремено опремљеном градском ресторану "Гранд" који је Школи уступљен на трајно коришћење, а мањи део у школском ресторану.

Од школске 2018/19. године адреса школе је 16. октобра ББ.

Ако желите да упоредите планове образовања свих образовних профила у трогодишњем трајању (III степен) кликните овде....
Ако желите да упоредите планове образовања свих образовних профила у четворогодишњем трајању (IV степен) кликните овде....