УПИС У ШК. 2017/18.
УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2009/10.

У шк. 2017/18. години уписујемо девет одељења, и то:

Образовни профил - број одељења/број ученика (степен)

економски техничар - 1/30 (IV степен)
финансијски администратор - 1/30 (IV степен)
пословни администратор - 1/30 (IV степен)
трговински техничар - 1/30 (IV степен)
туристички техничар - 1/30 (IV степен)
угоститељски техничар - 1/30 (IV степен)
кулинарски техничар - 1/30 (IV степен)
конобар - 1/15 (III степен)
кувар - 1/30 (III степен)
посластичар - 1/15 (III степен)

Образовни профили конобар и посластичар (по 15 ученика) чине једно комбиновано одељење.

 

- ученици који заврше неки образовни профил 4. степена могу да упишу било који факултет (осим Биолошког, Стоматолошког, Медицинског, Ветеринарског и Грађевинског) и било коју одговарајућу високу школу струковних студија

- ученици који заврше образовни профил конобар, кувар или посластичар могу да наставе школовање на било којој угоститељској или хотелијерској високој школи струковних студија

   
 
МИНИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА КОЈИ ЈЕ БИО ПОТРЕБАН ЗА УПИС
У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШК. 2016/17.
 

Образовни профил

 

Економски техничар, IV степен

68,74

Финансијски администратор, IV степен

75,85

Пословни администратор, IV степен

71,68

Трговински техничар, IV степен

58,75

Туристички техничар, IV степен

67,12

Угоститељски техничар, IV степен

55,62

Кулинарски техничар, IV степен

54,59

Конобар, III степен

45,22

Кувар, III степен

46,54

Посластичар, III степен

51,26

 

 

ПОЧЕТНА СТРАНА