УПИС У ШК. 2018/19.
УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2009/10.

У шк. 2018/19. години планиран је упис девет одељења, и то:

Образовни профил - број одељења/број ученика (степен)

комерцијалиста - 1/30 (IV степен) - НОВО
финансијски администратор - 1/30 (IV степен)
пословни администратор - 1/30 (IV степен)
трговински техничар - 1/30 (IV степен)
туристички техничар - 1/30 (IV степен)
угоститељски техничар - 1/30 (IV степен)
кулинарски техничар - 1/30 (IV степен)
конобар - 1/15 (III степен)
кувар - 1/30 (III степен)
посластичар - 1/15 (III степен)

Образовни профили конобар и посластичар (по 15 ученика) чине једно комбиновано одељење.

Коначан списак образовних профила за упис одређује Министарство просвете и објављује почетком маја у Конкурсу за упис.

 

- ученици који заврше неки образовни профил 4. степена могу да упишу било који факултет (осим Биолошког, Стоматолошког, Медицинског, Ветеринарског и Грађевинског) и било коју одговарајућу високу школу струковних студија

- ученици који заврше образовни профил конобар, кувар или посластичар могу да наставе школовање на било којој угоститељској или хотелијерској високој школи струковних студија

   
 
МИНИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА КОЈИ ЈЕ БИО ПОТРЕБАН ЗА УПИС
У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШК. 2017/18.
 

Образовни профил

 

Комерцијалиста, IV степен

НОВО

Финансијски администратор, IV степен

66,91

Пословни администратор, IV степен

69,52

Трговински техничар, IV степен

53,90

Туристички техничар, IV степен

69,73

Угоститељски техничар, IV степен

51,43

Кулинарски техничар, IV степен

59,91

Конобар, III степен

38,59

Кувар, III степен

41,35

Посластичар, III степен

42,59

 

 

ПОЧЕТНА СТРАНА