УПИС У ШК. 2021/22.
УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2009/10.

У шк. 2021/22. години планиран је упис девет одељења, и то:

Образовни профил - број одељења/број ученика (степен)

комерцијалиста - 1/30 (IV степен)
финансијски администратор - 1/30 (IV степен)
пословни администратор - 1/30 (IV степен)
трговац - 1/30 (III степен) - НОВО (28+2 ученика по дуалном моделу)
туристичко-хотелијерски техничар - 1/30 (IV степен)
угоститељски техничар - 1/30 (IV степен)
кулинарски техничар - 1/30 (IV степен)
конобар - 1/15 (III степен)
кувар - 1/30 (III степен)
посластичар - 1/15 (III степен)

Образовни профили конобар и посластичар (по 15 ученика) чине једно комбиновано одељење.

Уместо досадашњег образовног профила трговински техничар, уведен је образовни профил трговац.

Преко два линка испод, можете да преузмете водиче за све образовне профиле

ВОДИЧ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ВОДИЧ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

 

- ученици који заврше неки образовни профил 4. степена могу да упишу било који факултет (осим Биолошког, Стоматолошког, Медицинског, Ветеринарског и Грађевинског) и било коју одговарајућу високу школу струковних студија

- ученици који заврше образовни профил конобар, кувар или посластичар могу да наставе школовање на било којој угоститељској или хотелијерској високој школи струковних студија

   
 
МИНИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА КОЈИ ЈЕ БИО ПОТРЕБАН ЗА УПИС
У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШК. 2020/21.
 

Образовни профил

 

Комерцијалиста, IV степен

64,74

Финансијски администратор, IV степен

71,53

Пословни администратор, IV степен

68,97

Трговац, III степен

/

Туристичко-хотелијерски техничар, IV степен

65,01

Угоститељски техничар, IV степен

52,66

Кулинарски техничар, IV степен

60,25

Конобар, III степен

46,27

Кувар, III степен

47,92

Посластичар, III степен

46,07

 

 

ПОЧЕТНА СТРАНА