Ш К О Л А ///Д А Н А С
 

ШКОЛА ДАНАС
У школској 2022/23. години 34 одељења
са око 940 ученика


директор,
Виолета Ђорђевић
 
ОДЕЉЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ
ШКОЛСКА 2008/09.

ПРВИ РАЗРЕД:

ТРЕЋИ РАЗРЕД:

I-1 комерцијалиста
одељ. старешина:Стаменковић Мирјана
III-1 комерцијалиста
одељ. старешина:Богдановић Данијела
I-2 финансијско-рачуноводствени техн.
одељ. старешина:Пириватрић Милош
III-2 финансијски администратор
одељ. старешина:Антић Силвија
I-3 пословни администратор
одељ. старешина:Кулагић Сузана
III-3 пословни администратор
одељ. старешина:
Поповић Зорица
I-4 трговац
одељ. старешина:Башић Милена
III-4 трговински техничар
одељ. старешина:Бранковић Сузана
I-5 туристички техничар
одељ. старешина:Милићевић Весна
III-5 туристичко-хотелијерски техничар
одељ. старешина:
Станић Јелена
I-6 хотелијерско-ресторатерски техн.
одељ. старешина:Несторовић Милош
III-6 угоститељски техничар
одељ. старешина: Љубеновић Ненад
I-7 кулинарски техничар
одељ. старешина:Јовановић Жарко
III-7 кулинарски техничар
одељ. старешина:Бојоски Горана
I-8 конобар, посластичар
одељ. старешина: Марковић Бобан
III-8 конобар, посластичар
одељ. старешина:Радивојевић Горан
I-9 кувар
одељ. старешина:Стевановић Зоран
III-9 кувар
одељ. старешина: Петровић Јелена
ДРУГИ РАЗРЕД:
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:
II-1 комерцијалиста
одељ. старешина:
Илић Дарко
IV-1 комерцијалиста
одељ. старешина:Станковић Данијела
II-2 финансијски администратор
одељ. старешина:
Лазић Бисерка
IV-2 финансијски администратор
одељ. старешина:Девић Сузана
II-3 пословни администратор
одељ. старешина:
Маслаћ Љиљана
IV-3 пословни администратор
одељ. старешина:Јовановић С. Соња
II-4 трговац
одељ. старешина:
Јузбашић Зоран
IV-4 трговински техничар
одељ. старешина:Илић Дејан
II-5 туристичко-хотелијерски техничар
одељ. старешина:
Јаковлески Тина
IV-5туристичко-хотелијерски техничар
одељ. старешина: Ђорђевић Марија
II-6 угоститељски техничар
одељ. старешина:
Момировић Весна
IV-6 угоститељски техничар
одељ. старешина:Суботић Слободанка
II-7 кулинарски техничар
одељ. старешина:
Крстић Кристина
IV-7 кулинарски техничар
одељ. старешина:Алексић Владимир
II-8 конобар, посластичар
одељ. старешина:Тирнанић Славица
II-9 кувар
одељ. старешина:Јовановић Милан
 
Распоред часова