Ш К О Л А ///Д А Н А С
 

ШКОЛА ДАНАС
У школској 2021/22. години 34 одељења
са око 950 ученика


директор,
Виолета Ђорђевић
 
ОДЕЉЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ
ШКОЛСКА 2008/09.

ПРВИ РАЗРЕД:

ТРЕЋИ РАЗРЕД:

I-1 комерцијалиста
одељ. старешина:
III-1 комерцијалиста
одељ. старешина:Станковић Данијела
I-2 финансијски администратор
одељ. старешина:
III-2 финансијски администратор
одељ. старешина:Девић Сузана
I-3 пословни администратор
одељ. старешина:
III-3 пословни администратор
одељ. старешина:
Јовановић С. Соња
I-4 трговац
одељ. старешина;
III-4 трговински техничар
одељ. старешина:Илић Дејан
I-5 туристичко-хотелијерски техничар
одељ. старешина:
III-5 туристичко-хотелијерски техничар
одељ. старешина:
Ђорђевић Марија
I-6 угоститељски техничар
одељ. старешина:
III-6 угоститељски техничар
одељ. старешина:Суботић Слободанка
I-7 кулинарски техничар
одељ. старешина:
III-7 кулинарски техничар
одељ. старешина:Алексић Владимир
I-8 конобар, посластичар
одељ. старешина:
III-8 конобар, посластичар
одељ. старешина:Турудић Биљана
I-9 кувар
одељ. старешина;
III-9 кувар
одељ. старешина: Милићевић Весна
ДРУГИ РАЗРЕД:
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:
II-1 комерцијалиста
одељ. старешина:
Богдановић Данијела
IV-1 комерцијалиста
одељ. старешина:Стаменковић Мирјана
II-2 финансијски администратор
одељ. старешина:
Антић Силвија
IV-2 финансијски администратор
одељ. старешина:Стевановић Александра
II-3 пословни администратор
одељ. старешина:
Поповић Зорица
IV-3 пословни администратор
одељ. старешина:Кулагић Сузана
II-4 трговински техничар
одељ. старешина:
Бранковић Сузана
IV-4 трговински техничар
одељ. старешина:Лазић Бисерка
II-5 туристичко-хотелијерски техничар
одељ. старешина:
Станић Јелена
IV-5туристичко-хотелијерски техничар
одељ. старешина:Весовић Ирена
II-6 угоститељски техничар
одељ. старешина:Љубеновић Ненад
IV-6 угоститељски техничар
одељ. старешина:Несторовић Милош
II-7 кулинарски техничар
одељ. старешина:
Бојоски Горана
IV-7 кулинарски техничар
одељ. старешина:Јовановић Жарко
II-8 конобар, посластичар
одељ. старешина:Радивојевић Горан
II-9 кувар
одељ. старешина:Милентијевић Тамара
 
Распоред часова