Ш К О Л А ///Д А Н А С
 

ШКОЛА ДАНАС
У школској 2016/17. години 38 одељење
са око 1050 ученика


директор,
Виолета Ђорђевић
 
ОДЕЉЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ
ШКОЛСКА 2008/09.

ПРВИ РАЗРЕД:

ТРЕЋИ РАЗРЕД:

I-1 економски техничар
одељ. старешина:
III-1 економски техничар
одељ. старешина:Станковић Данијела
I-2 финансијски администратор
одељ. старешина:
III-2 финансијски администратор
одељ. старешина:Девић Сузана
I-4 пословни администратор
одељ. старешина:
III-3 службеник осигурања
одељ. старешина:
I-5 трговински техничар
одељ. старешина:
III-4 пословни администратор
одељ. старешина:Јовановић Савк. Соња
I-6 туристички техничар
одељ. старешина:
III-5 трговински техничар
одељ. старешина:Илић Дејан
I-7 угоститељски техничар
одељ. старешина:
III-6 туристички техничар
одељ. старешина:Ивановић Дејан
I-8 кулинарски техничар
одељ. старешина:
III-7 угоститељски техничар
одељ. старешина:Момировић Весна
I-9 конобар, посластичар
одељ. старешина:
III-8 кулинарски техничар
одељ. старешина:Алексић Владимир
I-10 кувар
одељ. старешина:
III-9 конобар, посластичар
одељ. старешина:Гајић Наташа
III-10 кувар
одељ. старешина:Јовановић Жарко
плавим су означена одељења I смене, црвеним одељења II смене
ДРУГИ РАЗРЕД:
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:
II-1 економски техничар
одељ. старешина:Јовановић Татијана
IV-1 економски техничар
одељ. старешина: Стаменковић Мирјана
II-2 финансијски администратор
одељ. старешина:Антић Силвија
IV-2 финансијски администратор
одељ. старешина:Лазић Бисерка
II-4 пословни администратор
одељ. старешина:Поповић Зорица
IV-3 службеник осигурања
одељ. старешина: Стевановић Новица
II-5 трговински техничар
одељ. старешина:Јеремић Вања
IV-4 пословни администратор
одељ. старешина:Кулагић Сузана
II-6 туристички техничар
одељ. старешина:Богдановић Данијела
IV-5 трговински техничар
одељ. старешина:Јузбашић Зоран
II-7 угоститељски техничар
одељ. старешина:Стојадиновић Биљана
IV-6 туристички технчар
одељ. старешина: Живковић Драгана
II-8 кулинарски техничар
одељ. старешина:Марковић Бобан
IV-7 угоститељски техничар
одељ. старешина:Ђорђевић Марија
II-9 конобар, посластичар
одељ. старешина:Радивојевић Горан
IV-8 кулинарски техничар
одељ. старешина:Илић Дарко
II-10 кувар
одељ. старешина:Симић Надица
 
Распоред часова