МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ

ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА

1. Статистика

2. Познавање робе - кувар и кулинарски техничар

3. Познавање робе - конобар и посластичар

4. Историја уметности - туристички техничар

5. Психологија

6. Наука о исхрани

7. Основи економије

 

ПРИРУЧНИЦИ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Финансијски администратор, са исправкама
Пословни администратор, са исправкама
Туристички техничар
Комерцијалиста

 

ПРИРУЧНИЦИ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

Конобар
Кувар
Посластичар