ЈАВНА НАБАВКА

 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 

НАБАВКА ДОБАРА - УГАЉ

1. јавни позив

2. конкурсна документација