УЛАЗАК У ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК

ПОЧЕТНА СТРАНА

ТРЕНУТНО НИЈЕ У ФУНКЦИЈИ
УПУТСТВО РОДИТЕЉИМА И УЧЕНИЦИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ „ЕЛЕКТРОНСКОГ ДНЕВНИКА"

Поштовани родитељи,
сходно савременим трендовима информатизације привреде и друштва увели смо у школу електронско оцењивање у нади да ћемо педагошки рад подићи на виши ниво, а Вама као родитељима омогућити модеран начин да пратите успех и напредовање свог детета. „Електронски дневник" дозвољава да се оцене и изостанци ученика сваког момента могу видети путем Интернета, СМС порука или телефонским путем изван школе. База оцена ће се обнављати једном недељно, тако да ћете у периоду од седам дана имати најновији преглед стања за своје дете. Постоје три електронска начина провере успеха ученика:

1. Провера оцена путем Интернета
Као што сте већ урадили, на свом рачунару отворите Интернет презентацију Економско-трговинска школе на адреси www.etssd.edu.rs, из менија са леве стране изаберите опцију Е – ДНЕВНИК и на добијеној страници (коју управо видите) кликните на везу (линк) ОТВАРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДНЕВНИКА (на дну ове стране) или кликните на слику у левом горњем углу. Други начин је да унесите следећу адресу: www.e-ocene.org, у колони за средње школе одаберете Пожаревац (Браничевски и Подунавски округ), а затим ћете кликом на нашу школу добити уводну страницу за пријаву. За приступ оценама биће Вам потребан ПИН-код и ЈМБГ ученика. Уколико имате проблеме са уласком у систем јавите се администратору електронског дневника или одељењском старешини. У случају да неке оцене недостају, а ученик поуздано зна да је оцењен, вероватно те оцене нису још увек унете у централни школски рачунар или база оцена још увек није пребачена на Интернет.

2. Провера оцена путем СМС порука са мобилног телефона
Сервис функционише за кориснике свих мобилних мрежа у Србији. Пошаљите упитну СМС поруку на телефонски број: 6212 (без префикса) са следећим упитним текстом поруке: осеnе ПИН (где ћете ПИН заменити деветоцифреном шифром ученика). У року од једног минута добићете повратну СМС поруку са средњим просечним оценама за сваки школски предмет. У случају да желите појединачне оцене за одређени предмет потребно је такође послати СМС поруку на број: 6212 али сада са следећим текстом: осеnе ПИН ПРЕДМЕТ (где ћете ПИН заменити тајним кодом ученика, а ПРЕДМЕТ је трословна скраћеница за школски предмет, пазите да направите размак после ПИН кода). Скраћенице за предмете су:

ПРЕДМЕТ SKRAĆENICA ПРЕДМЕТ SKRAĆENICA
АГЕНЦИЈСКО-ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ AHP ОСНОВИ ЕКОНОМИКЕ ТРГОВИНЕ OET
БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ BAP ОСНОВИ КУВАРСТВА OSK
БИОЛОГИЈА BIO ОСНОВИ ПРАВА OSP
ВЕРСКА НАСТАВА VER ОСНОВИ РАЧУНОВОДСТВА OSR
ГЕОГРАФИЈА GEO ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА OUT
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ GRA ОСНОВИ ФИНАНСИЈА OSF
ДЕВИЗНО И ЦАРИНСКО ПОСЛОВАЊЕ DCP ПЕКАРСТВО PEK
ЕКОЛОГИЈА EKO ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ POR
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ EZS ПОСЛАСТИЧАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ PPN
ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА EOP ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА POE
ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА EOT ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА POI
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА EKP ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА PKK
ЕКОНОМИКА ТРГОВИНА EKT ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ POF
ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА ETU ПРАВО PRV
ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА EKG ПРАВО У ОСИГУРАЊУ PUO
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ ELP ПРАКТИЧНА НАСТАВА PRN
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - ДРУГИ СТРАНИ END ПРЕДУЗЕТНИШТВО PRE
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК ENG ПСИХОЛОГИЈА PSI
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ZDV РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА RII
ИСТОРИЈА IST РАЧУНОВОДСТВО RAC
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ ISU РАЧУНОВОДСТВО У ОСИГУРАЊУ RUO
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ JAF РЕТОРИКА И БЕСЕДНИШТВО RIB
КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ KAP РУСКИ ЈЕЗИК - ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК RUS
КЊИГОВОДСТВО KNJ САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА SPK
КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ KPR СОЦИОЛОГИЈА SOC
КОМУНИКАЦИЈА СА ПСИХОЛОГИЈОМ KSP СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ SDP
КОМУНИКАЦИЈА У ПРОДАЈИ KUP СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ SRP
КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ KPN СТАТИСТИКА STA
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК LAT ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ TRP
ЛИКОВНА КУЛТУРА LIK ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА TUG
ЛОГИКА LOG УВОД У ЕКОНОМИЈУ UUE
МАРКЕТИНГ MAR УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ UMO
МАРКЕТИНГ У ОСИГУРАЊУ MUO УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ UPN
МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ MUT УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА UPG
МАТЕМАТИКА MAT УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО UPP
МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА MOE ФИЗИКА FIZ
МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО MEB ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ FIV
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ MUZ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ FIS
НАУКА О ИСХРАНИ NOI ФИЛОЗОФИЈА FIL
НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА NAE ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ FIP
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК - ДРУГИ СТРАНИ NED ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК - ДРУГИ СТРАНИ FRD
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК - ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК NEM ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК - ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК FRA
ОБУКА У ВИРТУЕЛНОМ ОСИГУРАВАЈУЋЕМ ДРУШТВУ VOD ХЕМИЈА HEM
ОСИГУРАЊЕ OSI ХИГИЈЕНА HIG
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ OSE ХОТЕЛИЈЕРСТВО HOT

(скраћеница за владање је VLA и даје укупан број оправданих и неоправданих изостанака ученика!) Упитне поруке можете куцати и малим и великим словима.
За школске предмете са описним оцењивањем (грађанско васпитање и верска настава), преглед успеха је могућ само путем Интернета.

Примери исправно послатих упитних СМС порука на број 6212:
oсеnе 621208401 - Приказ просечних оцена за све предмете ученика чији је ПИН: 621208401
осепе 621208401 mat - Приказ појединачних оцена из математике истог ученика
Ако желите преглед појединачних оцена за неки предмет, морате слати засебне упитне поруке за сваки предмет. Цена СМС поруке је 20 динара плус ПДВ.

3. Провера оцена телефонским путем
Телефонским позивом на број: 0903-28-28-28 чућете инструкцију говорног аутомата да унесете ПИН код ученика. На типкама телефона ћете укуцати 9 цифара које чине ПИН-код, а након провере исправности кода, аутомат ће Вам гласовно издиктирати појединачне оцене за све школске предмете. За владање ћете чути укупан број неоправданих и оправданих изостанака ученика.
Без поседовања ПИН-кода ученика немогуће је злоупотребити било који од претходно описаних метода провере оцена. С обзиром да свим сервисима управља сложен компјутерски систем, молимо да се у случају губитка ПИН-кода, или других техничких проблема, обратите администратору електронског дневника у школи.
За све коментаре и питања стојимо Вам на располагању.

ОТВАРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДНЕВНИКА
ПОВРАТАК НА ПОЧЕТНУ СТРАНИЦУ