Економско-трговинска школа у Смедереву има дугу традицију средњошколског образовања и васпитања младих генерација.

Са радом је започела 1960. године. После низа промена кроз које је прошла због мењања просветног система данас школује ученике у два подручја рада:

1. економија, право и администрација
образовни профили у четворогодишњем трајању (IV степен):

економски техничар
финансијски администратор

службеник осигурања-оглед

пословни администратор

2. трговина, угоститељство и туризам
образовни профили у четворогодишњем трајању (IV степен):

трговински техничар
туристички техничар
угоститељски техничар
кулинарски техничар

образовни профили у трогодишњем трајању (III степен):

конобар
кувар
посластичар

У школској 2017/18. години имамо око 1020 ученика у 36 одељења - у првом разреду 9, у другом 9, у трећем 10 и у четвртом разреду 8 одељења.
Ученици Економско-трговинске школе користе за извођење наставе 20 учионица општег типа, 3 кабинета информатике са више од 30 рачунара, мултимедијалну учионицу опремљену савременим наставним средствима, а одељењима образовних профила финансијски администратор, службеник осигурања и пословни администратор на располагању су две "биро" учионице од којих је једна комплетно опремљена из донације Европске агенције за реконструкцију и развој.
Одељења угоститељске струке највећи део практичне наставе обављају у савремено опремљеном градском ресторану "Гранд" који је Школи уступљен на трајно коришћење, а мањи део у школском ресторану.

Због обимне реконструкције школске зграде, настава у шк. 2017/18. години реализоваће се у згради ОШ "Јован Јовановић Змај", ул. 16. октобра ББ.

Ако желите да упоредите планове образовања свих образовних профила у трогодишњем трајању (III степен) кликните овде....
Ако желите да упоредите планове образовања свих образовних профила у четворогодишњем трајању (IV степен) кликните овде....

Website counter