Економско-трговинска школа у Смедереву има дугу традицију средњошколског образовања и васпитања младих генерација.

Са радом је започела 1960. године. После низа промена кроз које је прошла због мењања просветног система данас школује ученике у два подручја рада:

1. економија, право и администрација
образовни профили у четворогодишњем трајању (IV степен):

економски техничар (III и IV разред)
комерцијалиста (I и
II разред) kom
финансијски администратор fin
пословни администратор pos

2. трговина, угоститељство и туризам
образовни профили у четворогодишњем трајању (IV степен):

туристичко-хотелијер. техничар (I и II разр.) tht
туристички техничар (III и IV разред)
трговински техничар
угоститељски техничар
кулинарски техничар

образовни профили у трогодишњем трајању (III степен):

конобар kon
кувар kuv
посластичар
psl

У школској 2019/20. години имамо око 950 ученика у 34 одељења - у првом, другом и трећем разреду по 9 и у четвртом разреду 7 одељења.
Ученици Економско-трговинске школе користе за извођење наставе 20 учионица општег типа, 2 кабинета информатике са више од 30 рачунара, мултимедијалну учионицу опремљену савременим наставним средствима, а одељењима образовних профила комерцијалиста, финансијски администратор и пословни администратор на располагању су две "биро" учионице од којих је једна комплетно опремљена из донације Европске агенције за реконструкцију и развој.
Одељења угоститељске струке практичну наставу обављају у савремено опремљеним кабинетима.

Ареса школе је 16. октобра ББ.

Ако желите да упоредите планове образовања свих образовних профила у трогодишњем трајању (III степен) кликните овде....
Ако желите да упоредите планове образовања свих образовних профила у четворогодишњем трајању (IV степен) кликните овде....