АКТУЕЛНО:

ПРИВРЕМЕНО ОБУСТАВЉЕН НЕПОСРЕДНИ ОБР.-ВАСП. РАД ШКОЛЕ

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДА УЧЕЊЕМ НА ДАЉИНУ - 17.3.2020.