ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР
НАСТАВНИ ПРОГРАМИ
ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Географија
Биологија
Ликовна култура
Социологија са правима грађана
Принципи економије
Пословна економија
Рачуноводство
Пословна кореспонденција
Пословна информатика
Право
Основи финансија
Јавне финансије
Пословне финансије
Статистика
   
Ревизија
   
Финансијско рачуноводствена обука
Предузетништво
   
Грађанско васпитање
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
       
Пословни енглески језик
   
Електронско пословање
   
Национална економија
   
Маркетинг
   
Музичка култура
   
Физика
   
Хемија
   
Изабрана поглавља математике    
Историја (одабране теме)    
Логика са етиком
   
Матурски испит
     

повратак на почетну страну